در جست و جوی حقیقت

صفحه ی شخصی حسین حق پناه

در جست و جوی حقیقت

صفحه ی شخصی حسین حق پناه

در جست و جوی حقیقت

"نیچه خطاب به فیلسوفان می گوید:
«خانه هایتان را در دامنه های کوه آتشفشان بنا کنید»
و من همه کسانی را که در جست و جوی حقیقت اند مخاطب این سخن می یابم.
«گریختن» مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می اندیشند
و اگر نه،
مرگ یک بار،
زاری هم یک بار..."

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

تربیت فرزند در دنیای دیجیتال- اولیاء دبیرستان پسرانه قلم – تهران

حسین حق‌پناه | سه شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۴۳ ب.ظ
۱۳ بهمن ۹۴ - ۱ جلسه
  • حسین حق‌پناه
۵ بهمن - ۲جلسه
  • حسین حق‌پناه
۱ بهمن ۹۴ - ۱ جلسه
  • حسین حق‌پناه
۱ بهمن ۹۴ - ۱ جلسه
  • حسین حق‌پناه