در جست و جوی حقیقت

صفحه ی شخصی حسین حق پناه

در جست و جوی حقیقت

صفحه ی شخصی حسین حق پناه

در جست و جوی حقیقت

"نیچه خطاب به فیلسوفان می گوید:
«خانه هایتان را در دامنه های کوه آتشفشان بنا کنید»
و من همه کسانی را که در جست و جوی حقیقت اند مخاطب این سخن می یابم.
«گریختن» مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می اندیشند
و اگر نه،
مرگ یک بار،
زاری هم یک بار..."

پدر

معلم

معاون کودک و نوجوان تبیان


کارشناسی ارشد مطالعات جوانان از دانشگاه تهران

پژوهش‌گر در نسبت میان جامعه،خانواده و رسانه

و در جست‌وجوی حقیقت!


من را در شبکه‌های اجتماعی با @haqpanah بیابید!