گونه شناسی سلبریتی ها: از سرندیپیتی تا میکروسلبریتی!

سلبریتی‌ها افرادی هستند که به دلیل شهرت و توجه رسانه‌ها و مخاطبان، در مرکز توجه قرار می‌گیرند. سلبریتی‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند هنر، ورزش، سیاست، علم، فعالیت اجتماعی و غیره فعالیت کنند و به شهرت برسند. برخی از سلبریتی‌ها به خاطر استعداد، تخصص، کارآمدی یا ارزش‌هایی که دارند، مورد تحسین و احترام قرار می‌گیرند، در حالی که برخی دیگر به خاطر اسکندال، تخلف، تبلیغات یا اتفاقات تصادفی، مورد توجه یا انتقاد قرار می‌گیرند.